ManagementRadar. Denkraam voor organisatieontwikkeling.

ManagementRadar helpt u te doorgronden wat er in uw organisatie speelt. Op basis daarvan kunt u uw ontwikkeltraject ontwerpen, uitvoeren en het verloop ervan monitoren en bijstellen.

ManagementRadar is een model, misschien eerder een denkraam. Het is ontstaan vanuit de behoefte om managers op een eenvoudige en gedegen manier te laten komen tot de juiste keuzes en acties voor verandering. In het denkraam is zowel wetenschappelijke kennis al veel praktische ervaring verwerkt.

ManagementRadar geeft richting en rust in uw ontwikkeltraject.

Gebruik van ManagementRadar in je organisatie leidt tot:

Aan de slag met ManagementRadar? Maak een afspraak!

Zoals ieder model of denkraam is het een hulpmiddel dat alleen goed tot z’n recht komt als je je erin verdiept en als je er als manager en/of als managementteam voldoende tijd in steekt. Het inzetten van een ervaren begeleider kan helpen om het model efficiënt en effectief toe te passen. We bespreken graag de mogelijkheden.