Wij begeleiden veranderingen
binnen overheidsorganisaties.

Daar steken we iedere dag onze energie in omdat we erin geloven dat de dienstverlening aan burgers en bedrijven beter kan en tegen lagere kosten

Need2Change is partner van de veranderende overheid.

Veranderen is het doel, ontwikkelen is de weg waarlangs we dat doen.

We begeleiden de opdrachtgever en de betrokken medewerkers bij het doormaken van een ontwikkeling die tot doel heeft een bestaande situatie te veranderen. Centraal in ons denken staat de overtuiging dat het belangrijk is om daarbij een context te creëren waarin iedereen optimaal kan presteren.

We analyseren doortastend en snel welke veranderingen nodig zijn.

Dat doen we aan de hand van ons eigen ManagementRadar® instrument.

Aan de hand daarvan werken we samen met de opdrachtgever een begrijpelijke, behapbare en pragmatische aanpak uit.

We werken altijd samen met onze omgeving, zijn gefocust op het doel en werken met drive en energie.

Onze professionals zijn betrokken bij het vraagstuk van de klant. Het daadwerkelijk bijdragen aan de ontwikkeling van de situatie die om verandering vraagt is dat wat hen energie geeft. Zij zoeken daarbij contact met alle betrokkenen en proberen te doorgronden wat zij nodig hebben om mee te werken aan het gewenste resultaat. Hoewel een ontwikkeltraject vaak als spannend wordt ervaren, zorgt de goede relatie met alle betrokkenen er toch vaak voor dat de medewerking optimaal is.

Als overheids- of non-profitorganisatie gebruik maken van onze service?

We helpen u graag bij uw need to change!

We zijn generalisten. Dat is ook een specialisme!

Door onze ervaring in vele sectoren en domeinen zijn we breed inzetbaar.

Dat komt ook omdat we niet zozeer werken vanuit de vakinhoud. Wij werken aan de organisatie waarin mensen werken die vanuit de vakinhoud werken. Daarom kunnen we in veel verschillende organisaties, domeinen of sectoren ondersteunen bij ontwikkel- en verandervraagstukken. Door onze uitgebreide ervaring en nieuwsgierige en betrokken basishouding maken we ons de specifieke werkomgeving snel eigen. We zijn generalisten en zien dat als een specialisme!

Interimmanager:
Als er tijdelijke managementinzet nodig is om een organisatieverandering door te voeren.


Verandermanager:
Als het management een verandering wil doorvoeren en daarbij tijdelijk extra ondersteuning kan gebruiken die verder gaat dan advisering.


Programmamanager:
Als een organisatieontwikkeling via de weg van meerdere projecten wordt uitgevoerd die in onderlinge samenhang moeten worden aangestuurd.


Projectmanager/-leider:
Als een ontwikkeling of verandering vanuit een project wordt georganiseerd dat professioneel moet worden geleid.


Organisatieadviseur:
Als u degelijk en praktisch advies wilt over het ontwikkel- of verandertraject dat u wilt doorlopen. Daarbij kan het gaan om structuur- en/of cultuurvraagstukken. Over reorganisaties en teamontwikkeltrajecten.


Trainer en coach:
Als de verandering wilt ondersteunen door trainingen en workshops of als u individuen of teams wilt begeleiden door middel van coaching.

Een aantal voorbeelden uit onze dagelijkse praktijk:

Interimmanagement na de samenvoeging van een aantal handhavingsteams binnen een grote gemeente met de opdracht de integratie te optimaliseren door de interne processen en samenwerking te verbeteren.

 

Reorganisatie van een afdeling informatiebeheer van een grote gemeente met het doel de omslag te maken van analoog informatiebeheer naar digitaal informatiebeheer.

 

Ondersteuning van management en team binnen een Provincie bij de verbetering van de samenwerking in het kader van Assetmanagement.

 

Training en coaching in een team binnen een onderdeel van de Rijksoverheid met het doel de samenwerking en gezamenlijke resultaten te verbeteren.

ManagementRadar:
Met dit denkraam helpen we managers & managementteams om scherp te stellen welke interventies nodig zijn om de gewenste organisatieontwikkeling door te maken.

Lees meer 


Teamdriver:
Dit instrument helpt je te ontdekken hoe je team functioneert en maakt het mogelijk gestructureerd te werken aan teamontwikkeling. Bekijk de website

Meer weten over onze dienstverlening?